Ольга Давидчук займає цю посаду щонайменше з 2015 року (відповідно до Єдиного державного реєстру декларацій), а в системі виконання рішень ЄСПЛ щонайменше з 2005 року. Ймовірно брала участь у справі "Золотого мандарину" (детальніше). Проте, описаний нижче випадок не про корупцію, а про обман Комітету Міністрів Ради Європи та некомпетентність Ольги Давидчук.

 

Отже, 3 квітня 2008 року ЄСПЛ прийняло рішення у справі "Корецький та інші проти України" (Заява N 40269/02). В пункті 48 Рішення Суд дійшов висновку, що положення ст.16 Закону України "Про об'єднання громадян": "реєстрації об'єднанню громадян може бути відмовлено, якщо його статутний або інші документи, подані для реєстрації об'єднання, суперечать вимогам законодавства України" є "занадто розмитими, щоб бути достатньо "передбачуваними" для зацікавлених осіб, та надають державним органам занадто широкі межі розсуду у вирішенні питання, чи може певне об'єднання бути зареєстрованим", що є порушенням ч.2 ст.11 Конвенції.

 

Для попередження подібних порушень був зареєстрований проект Закону "Про громадські об'єднання" від 01.11.2010 під номером 7262-1. В пояснювальній записці законопроекту було вказано: "Чинний Закон України «Про об’єднання громадян» містить численні норми, що суперечать зазначеній Конвенції, на що вказано рішеннями Європейського суду з прав людини (зокрема, у справі Корецький та інші проти України від 03.04.2008 р.)". Закон "Про громадські об'єднання" був прийнятий від 22.03.2012 №4572-VI та дійсно усував виявлене порушення: в ч.10 ст.12 замість розмитих "суперечать вимогам законодавства" було зазначено конкретне "положень, що не відповідають Конституції України, статті 4 цього Закону".

 

Проте, за мовчазної злочинної згоди Мін'юсту, було прийнято Закон України від 26.11.2015 №835-VIII "Про внесення змін...", яким конкретну ст.12 було виключено та повернуто старе формулювання: "документи суперечать вимогам Конституції та законів України". 

 

6 жовтня 2017 року Комітет Міністрів Ради Європи отримав підготовлений Секретаріатом (під керівництвом Ольги Давидчук) Звіт з виконання рішення  у справі "Корецький та інші проти України". В Звіті зазначається, що задля усунення виявлених порушень було внесено зміни до законодавства, і вже тепер, норми Закону України "Про державну реєстрацію..." є вичерпними та "не надають державним органам занадто широкі межі розсуду у вирішенні питання, чи може певне об'єднання бути зареєстрованим". Обман полягав в тому, що нове положення  "суперечать вимогам Конституції та законів України" та старе положення "суперечать вимогам законодавства України" по суті нічим не відрізняються, просто цю норму перенесли з одного закону в інший.

 

Враховуючи, що в Звіті Секретаріат умисно не навів норму цього Закону "суперечать вимогам Конституції та законів України" і не надав ніяких підтверджуючих матеріалів (текст того ж Закону), Комітет Міністрів повірив тому що прочитав та 25 жовтня 2017 року припинив нагляд за виконанням цього Рішення. Визнана ЄСПЛ неправомірною норма продовжує діяти та перешкоджати в праві на об'єднання тисячам українців.

 

Висновки:

 

  • враховуючи, що Ольга Давидчук досі працює на посаді керівника Секретаріату Уповноваженого у справах ЄСПЛ, можна з впевненістю стверджувати, що практика обману Комітету Міністрів Ради Європи є поширеною та тривалою;
  • поточне керівництво Мін'юсту це влаштовує і така практика навіть заохочується, за 2020 рік пані Ольга отримала більше 1 мільйона гривень.

 

Опубліковано 12.01.2022

Ольга Давидчук - Керівник Секретаріату Уповноваженого у справах ЄСПЛ
Ольга Давидчук Мін'юст