Негативні аспекти діяльності Департаменту в цілому:

  • не виконують обов'язок здійснювати юридичну (правову) експертизу на відповідність Конституції України та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час розробки проектів НПА;

  • порушують обов'язок забезпечувати систематичний контроль за додержанням у рамках відомчого підпорядкування адміністративної практики, що відповідає Конвенції та практиці ЄСПЛ;

  • уникають виконання обов'язку здійснювати антикорупційну експертизу НПА в сфері надання адміністративних послуг, визначеного ч.4 ст.55 Закону України "Про запобігання корупції".

 

Структура департаменту:

 

Директор департаменту

Ференс Олена Миколаївна

271-17-51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління цивільного та комерційного права

Заступник директора департаменту – начальник управління

Мацаєнко Тетяна Анатоліївна

271-16-55 (13-15)
matsayenko@minjust.gov.ua

 

Відділ енергетичного права та захисту прав споживачів

Заступник начальника управління – начальник відділу

Левченко Анастасія Артемівна

271-15-85 (12-03)

a.levchenko@minjust.gov.ua

 

Відділ цивільного права

Заступник начальника управління – начальник відділу

Верховська Ольга Анатоліївна

271-16-58 (13-70)
civil_v@minjust.gov.ua

 

Відділ сімейного та житлового права

Начальник відділу

Глазунова Марина Вікторівна

271-16-58 (13-74)
intlaw@minjust.gov.ua

 

Відділу комерційного права

Начальник відділу

Дмитренко Андрій Андрійович

271-17-10 (12-69)
k417@minjust.gov.ua

 

Відділ транспортного права та містобудування

Начальник відділу

Шашкова Наталя Павлівна

271-15-85 (12-03)
transportlaw@minjust.gov.ua

 

Відділ корпоративного права

Начальник відділу

Молодцова Анна Миколаївна

271-15-91 (14-35)
a.molodtsova@minjust.gov.ua


Асистент керівника Управління цивільного та комерційного права, особа на яку покладено функції з діловодства Управління

Головний спеціаліст

Амонс Олександр Андрійович

271-16-64 (11-22)
dilovod@minjust.gov.ua

 

Управління земельного, аграрного, екологічного та ядерного права

Начальник управління

Панькіна Лідія Іванівна

271-15-95

msb@minjust.gov.ua

 

Відділ аграрного та земельного права

Заступник начальника управління - начальник відділу

Мітягіна Світлана Борисівна

271-17-20
msb@minjust.gov.ua

 

Відділ з питань цивільного захисту, використання ядерної енергії та охорони довкілля

Начальник відділу

Романенко Віта Григорівна

271-15-93
eko3@minjust.gov.ua

 

Відділ законодавства з питань використання природних ресурсів

Заступник начальника управління - начальник відділу

Юрченко Світлана Миколаївна

271-16-80

nadra@ minjust.gov.ua

 

Відділ законодавства з безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини

Начальник відділу

Несклада 

Людмила Олександрівна

271-17-20

l.nesklada@minjust.gov.ua

 

Асистент керівника Управління земельного, аграрного, екологічного та ядерного права, особа на яку покладено функції з діловодства Управління
Провідний спеціаліст

Миронова
Світлана Вікторівна

271-16-51
dilovod@minjust.gov.ua

 

Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації

Заступник директора департаменту – начальник Управління

Лещенко Анатолій Олексійович

233-64-90

 

Відділ з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно

Заступник начальника управління - начальник відділу

Саєнко Ольга Іванівна

271-15-76
o.saienko@minjust.gov.ua

 

Відділ з питань державної реєстрації актів цивільного стану

Заступник начальника управління - начальник відділу

Мацвейко Наталія Петрівна

233-66-97
n.matsveiko@minjust.gov.ua

 

Відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Начальник відділу

Соколова Анна Олександрівна

233-64-95
a.sokolova@minjust.gov.ua

 

Відділ з питань забезпечення обтяжень рухомого майна

Начальник відділу

Німченко Юлія Юріївна

233 64 90

yu.horban@minjust.gov.ua

 

Асистент керівника Управління нормативно-правового забезпечення державної реєстрації, особа на яку покладено функції з діловодства Управління

Головний спеціаліст

Дубина Вікторія Олексіївна

271-17-23

dilovod@minjust.gov.ua

 

Управління нормативно-правового забезпечення нотаріату

Заступник директора департаменту – начальник управління

Мартинюк Олена Антонівна

486-89-60

o.martyniuk@minjust.gov.ua

 

Відділ нормативно-правового забезпечення нотаріату

Заступник начальника управління – начальник відділу

Антипова Олена Вікторівна

486-41-68
o.antypova@minjust.gov.ua

 

Відділ нормативно-правового регулювання суб’єктів первинного фінансового моніторингу та взаємодії з органами державної влади з питань нотаріату

Начальник відділу

Бабаєва Юлія Назимівна

486-41-62
yu.babaieva@minjust.gov.ua

 

Асистент керівника Управління нормативно-правового забезпечення нотаріату, особа на яку покладено функції з діловодства Управління

Головний спеціаліст

Кочергіна Карина Андріївна

486-41-62

k.kocherhina@minjust.gov.ua

Департамент приватного права